Головна

Графік прийому

Керівництво Контакти

 

Рубрика про управління  

 

Видача дозволів Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області

1. Частиною третьою статті 21 Закону України «Про охорону праці» визначено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виробник або постачальник устатковання підвищено небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання.

2. Процедура видачі дозволів Держпраці регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107. Додатками 2, 3 до Порядку визначені Переліки видів робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація яких – потребує отримання дозволу.

Відповідно до п. 6 Порядку дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається:
- роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3;

- виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

Відповідно до п. 9 Порядку для одержання дозволу, який видає територіальний орган Держпраці, – роботодавець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до адміністратора заяву, до якої додається:
- на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

- на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства;
- на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Висновок експертизи складається експертною організацією (абзац 1 та 2 п. 3 Порядку) – експертно-технічними центрами, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

3. Прийом документів на одержання (переоформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволів та видача дозволів здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» за принципом організаційної єдності в одному приміщенні (Центр надання адміністративних послуг).

Після отримання позитивного висновку експертизи роботодавцю або виробнику або постачальнику (уповноваженій ним особі) необхідно подати адміністратору дозвільного центру*, за місцем реєстрації підприємства, наступні документи:
- заяву

- вищезазначений висновок експертизи

* З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 07.04.2011 року №3204-VI, згідно з яким концептуально змінився порядок взаємодії між органами влади та суб’єктами господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру на регіональному рівні – отримання документів дозвільного характеру повинно відбуватися виключно через звернення до адміністратора, які працюють у Центрі надання адміністративних послуг.

4. Термін прийняття рішення про видачу відповідного дозволу – протягом 10 робочих днів з дня одержання від адміністратора заяви та необхідних документів (Закон України “Про охорону праці”, ч. 10, ст. 21).

5. Строк дії дозволів становить:

- на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – п’ять років (з подальшим його продовженням).
- на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – безстроково.

* Прийом документів на одержання (переоформлення, анулювання) дозволів та видача дозволів, здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно адміністраторами Центрів надання адміністративних послуг Запорізької міської ради.

* Представником Головного управління Держпраці у Запорізькій області надаються консультації у вівторок, четвер з 14-00 до 16-00 в Центрі надання адміністративних послуг Запорізької міської ради  за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27.

 

 

 

 

 

 

 

День охорони праці

Положення
Планування
Завдання
Вакансії
Звітність
Діяльність управління
Ринковий нагляд
Громадська рада
Наглядова діяльність
Консультації з громадськістю Користування газом
Звернення громадян
Доступ до публічної інформації
Запобігання корупції
Телефони довіри
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Нормативна база
Прес-служба Фотоархів
Новини
Нещасні випадки
Статті
Посилання
Охорона праці очима дітей
 

Кращий державний службовець

 

Журнал "Охорона праці"

 

Журнал "Технополіс"