Головна

Графік прийому

Керівництво Контакти

 

 

Видача дозволів Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області

1.  Статтею 21 Закону України «Про охорону праці» визначено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Процедура видачі дозволів Держпраці регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 48).

2. Дозвіл видається:

роботодавцеві - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2 Порядку, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 Порядку;

виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - виробник або постачальник) - на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 Порядку, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов'язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.

У разі коли дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки отримано виробником або постачальником до прийняття зобов'язань щодо їх постачання, роботодавець може застосовувати зазначені машини, механізми, устатковання на підставі завіреної в установленому законодавством порядку копії дозволу, одержаної від такого виробника або постачальника.

3Дозвіл видається:

Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку;

територіальним органом Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені у вищезазначеному пункті, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 Порядку.

4.  Для одержання дозволу, який видає:

1) територіальний орган Держпраці, роботодавець, виробник або постачальник подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, адміністратору заяву за формою згідно з додатком 4 Порядку, до якої додається:

на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

2) Держпраці, роботодавець подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, заяву за формою згідно з додатком 4 Порядку, до якої додається висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт.

При цьому дозвіл територіальним органом Держпраці видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Висновок експертизи складається експертною організацією – експертно-технічними центрами, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства;

 

5.  Прийом документів на одержання (переоформлення, анулювання) дозволів та видача дозволів, здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно адміністраторами Центрів надання адміністративних послуг Запорізької міської ради.

 

Адреси розташування Центрів надання адміністративних послуг (м. Запоріжжя):

-        Вознесенівський р-н: бул. Центральний, буд.27, тел.236-04-25, 236-04-35

-        Заводський р-н: вул. Лізи Чайкіної, буд.56, .тел.236-52-82, 236-52-84

-        Дніпровський та Хортицький р-ни: вул. Кияшка, буд. 22, тел.239-38-44 , 239-38-43

-        Олександрівський та Шевченківський р-ни: вул. Українська, буд. 50, тел.787-60-11, 787-60-38

 

6. Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів.

 

      7. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п'ять років.

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п'ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5 Порядку, та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2 Порядку, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Дозвіл на застосування машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки є безстроковим.

 

Представником Головного управління Держпраці у Запорізькій області надаються консультації у вівторок, четвер з 14-00 до 16-00 в Центрі надання адміністративних послуг Запорізької міської ради  за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика про управління

День охорони праці

Положення
Планування
Завдання
Вакансії
Звітність
Діяльність управління
Ринковий нагляд
Громадська рада
Наглядова діяльність
Консультації з громадськістю Користування газом
Звернення громадян
Доступ до публічної інформації
Запобігання корупції
Телефони довіри
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Нормативна база
Прес-служба Фотоархів
Новини
Нещасні випадки
Статті
Посилання
Охорона праці очима дітей
 

Кращий державний службовець

 

Журнал "Охорона праці"

 

Журнал "Технополіс"