Рубрика «Питання – відповідь»: Посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Складна економічна ситуація зумовлює щорічне збільшення масштабів трудової міграції. Багато громадян прагнуть знайти роботу за межами країни і на допомогу їм приходять компанії, що займаються посередництвом у працевлаштуванні за кордоном. Але далеко не всі надають послуги доброчесно та на законних підставах. ГУ Держпраці у Запорізький області допоможе розібратися та надасть відповіді на найбільш актуальні питання.

Хто може в Україні надавати послуги з працевлаштування за кордоном?

Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, регулюється Законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про зайнятість населення» та іншими законодавчими актами України.

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про зайнятість населення» суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, є: зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа, яка провадить господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізична особа-підприємець, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.

Крім того, суб’єкти господарювання юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, здійснюють діяльність за видами економічної діяльності, визначеними розділом 78 «Діяльність із працевлаштування» Класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Чи є обов’язковими ліцензії на надання послуг з працевлаштування за кордоном?

Згідно з вимогами пункту 20 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та частини першої статті 38 Закону України «Про зайнятість населення» діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню. На сайті Міністерства соціальної політики України міститься інформація щодо переліку суб’єктів, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Крім того, статтею 53 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також фізичні особи-підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Відповідно до вимог частини третьої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» у разі провадження суб’єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Які ще є обов’язкові вимоги до таких агенцій передбачені законодавством України? На що потрібно звернути увагу, щоб не стати жертвою шахраїв?

На жаль, Україна досі залишається країною походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Користуючись привабливістю роботи за кордоном, шахраї видумують сотні різних способів обману чесних людей. Так, наприклад, їх можна побачити відразу по текстах оголошень, а саме: «не вимагається знання іноземної мови», «оформлення документів за кілька тижнів», «внесення великої передплати за послуги». Тому потрібно ретельно перевіряти всю наявну інформацію про посередника, послугами якого Ви бажаєте скористатися.

Організаційні вимоги щодо провадження ліцензіатом господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» (далі –Постанова).

Нормами Постанови передбачено, що ліцензіат повинен провадити діяльність в нежитловому приміщенні. Біля  входу в приміщення ліцензіата розміщується інформація про: найменування ліцензіата відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; режим роботи ліцензіата.

У приміщенні ліцензіата розміщується із забезпеченням доступу для відвідувачів така інформація:

-відомості про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження та номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника та/або власника;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-інформація щодо рішення органу ліцензування про видачу ліцензії або копія ліцензії, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із зазначенням дати видачі ліцензії та органу, що її видав;

-перелік держав, до яких згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

-завірена ліцензіатом загальна інформація про характер майбутньої роботи, види професійної діяльності, за якими пропонується працевлаштування, умови праці та проживання у державі працевлаштування;

-контактний номер телефону структурного підрозділу органу ліцензування, до повноважень якого належить виконання функцій у сфері ліцензування;

-Закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», витяги із Законів України «Про зайнятість населення», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про захист прав споживачів» у частині надання послуг, ці Ліцензійні умови;

-книга відгуків і пропозицій.

Крім того, радимо погоджуватися на сприяння у працевлаштуванні лише за умови оформлення спеціальної робочої візи (за необхідності). Службова, туристична та гостьова візи не дають права на легальну роботу за кордоном. Зателефонуйте до посольства тієї країни, в яку плануєте їхати працювати, та уточніть, чи відкриваються на даний момент робочі візи для громадян України за даною спеціальністю, а також які документи треба надати для відкриття робочої візи, і скільки вона коштуватиме.

Підписуючи трудовий договір, контракт або трудову угоду на що потрібно звернути увагу? Яка інформація обов’язково повинна відображатися в цьому документі?

Статтею 38 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту найму). Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування за кордоном є проект трудового договору, завірений іноземним роботодавцем.

Суб’єкт господарювання – посередник до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном повинен безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування.

Крім того, він не може пропонувати відвідувачам/клієнтам посередництво у їх працевлаштуванні за кордоном за видами діяльності, що заборонені або за які передбачено відповідальність згідно із законодавством України, держави працевлаштування чи міжнародними нормами.

У трудовому договорі (контракті) повинна міститися найбільш повна інформація про умови роботи: тривалість робочого дня, вихідні дні, оплата праці, умови проживання, страхування (в тому числі від нещасного випадку, хвороби, медичне). Уникайте використання в контракті фраз типу: «та інші види робіт», «всі роботи на вимогу роботодавця».

Цей договір складається у двох примірниках: один віддається клієнту, а другий залишається у посередника. Підписання трудового договору (контракту) є обов’язковою умовою легального працевлаштування.

Водночас, суб’єкт господарювання – посередник несе відповідальність згідно із законодавством за погіршення умов трудового договору, укладеного між особою та іноземним роботодавцем, копія якого зберігається у такого суб’єкта протягом трьох років.

Яким документом оформлюється факт працевлаштування шукача роботи за кордоном з агенцією з посередництва?

Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється після укладення у письмовій формі договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном між особою та суб’єктом господарювання – посередником, який укладається у двох примірниках (один видається клієнту, другий залишається у суб’єкта господарювання – посередника), та повинен зберігатися протягом трьох років після закінчення строку дії договору (контракту).

Виконання умов договору оформляється актом наданих послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який підписується обома сторонами після укладення клієнтом суб’єкта господарювання – посередника трудового договору (контракту) з іноземним роботодавцем, умови праці якого відповідають тим, що визначені в проекті трудового договору (або поліпшують їх).

Суб’єкт господарювання – посередник не має права отримувати від осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт.

Related Post

Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області було проведено спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 9 січня на ПрАТ «ЗЗРК»

З 10 січня по 4 лютого 2020 р. Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області було проведено спеціальне розслідування нещасного випадку

У Запорізькій області триває роз’яснювальна робота щодо питань легалізації праці

Інспектори Головного управління Держпраці у Запорізькій області продовжують інформувати суб’єкти господарювання області щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення

9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За даними Українського Інституту національної пам’яті, сукупні демографічні