Повідомлення про небезпечну продукцію

 

ДО ВІДОМА ВИРОБНИКІВ ТА РОЗПОВСЮДЖУВАЧЕМ НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ:

Якщо виробником або розповсюджувачам  продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявності в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдиди, становить ризики для споживачів (користувачів) несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови затвердженої Кабінетом Міністрів України №1401 від 26.12.2011р.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН (споживачів (користувачів):

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.

У зверненні має бути зазначено :

– назва підприємства (організації) , суб’єкта господарювання;

– його адреса (призвище, ім’я, по – батькові, місце проживання громадянина);

– контактний номер телефону;

– суть порушеного питання чи вимоги;

– підпис та дата звернення.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.

 

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки