Ринковий нагляд

Щодо змін законодавства у ринковому нагляді до опису знака відповідності технічним регламентам
Повідомлення про небезпечну продукцію
Секторальні плани

Повноваження та порядок діяльності органів ринкового нагляду, права та обов´язки їх посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, встановлюються законами України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та іншими законами України.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Згідно до Постанови від 28 грудня 2016 р. N 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»  сферою відповідальності Держпраці України є:

 • Засоби індивідуального захисту,

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”

 • Прості посудини високого тиску,

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 “Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску”

 • Ліфти,

постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”

 • Канатні дороги для перевезення пасажирів,

постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів”

 • Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників,

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 “Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”

 • Обладнання що працює під тиском,

постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”

 • Вибухові матеріли промислового призначення,

постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 802 “Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення”

 • Безпека машин та устаткування,

постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин”

 • Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах,

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах”

 • Рухоме обладнання, що працює під тиском,

постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском”

 • Обладнання, що використовується ззовні приміщень,

постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1186 “Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень”

Відповідальність суб’єктів господарювання згідно Закону України від 02 грудня 2010 р. № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Відповідальність суб’єктів господарювання:

 за порушення вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» зазначена розділом VІІ цього Закону, в тому числі:

6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Порядок звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції (ст. 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, ст. 5 Закону України “Про звернення громадян”).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

 

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів
 

Нормативна база: